Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ewangelicka Gmina Wyznaniowa w Gorzowie Wielkopolskim

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
- brak danych - 1822-929
- brak danych - 1822 - 1929
1890 - 1891
1908 - 1929
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - Rachunki parafialne, 3 j.a.
Odpisy aktów urodzenia, 1 j.a.
- brak danych -

Amount of archival material

4

0

0

0.06

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -