Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ewangelicka Gmina Wyznaniowa w Gralewie

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
- brak danych - 1693-1768
- brak danych - 1693 - 1768
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - Kościół w Santoku, księga urodzenia, małżeństwa, zgonów, 1693-1768, 1 j.a. Księge w roku 1996 przekazał w darze Witold Karpyza.

Amount of archival material

1

0

0

0.03

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -