Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ewangelicka Gmina Wyznaniowa w Lubniewicach

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
- brak danych - 1809-1944
- brak danych - 1809 - 1944
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - a. Księgi urodzeń i chrztów, 1809-1944, 3 j.a.
B. Księga małżeństw i zgonów, 1846-1944, 1 j.,a.
c. Protokoły z posiedzeń gminnej rady kościelnej, 1937-1944, 1 j.a.
- brak danych -

Amount of archival material

5

0

0

0.40

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -