^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kirchliche Wahlen

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
dokumentacja aktowa 12
- brak danych -
1920-1934

1920 - 1934
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - 66
poszyt rękopis
dobry
377 - brak danych -
B4 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
11 12 13 14 15
...
23 24 25 26

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -