Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ewangelicka Gmina Wyznaniowa w Międzyrzeczu

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
- brak danych - 1655-1943
- brak danych - 1655 - 1943
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - 1. Księgi urodzeń i chrztów, 1655-1848, 5 j.a.
2. Księgi małżeństw, 1795-1838, 1872-1941, 4 j.a.
3. Księgi zgonów, 1771-1877, 2 j.a.
4. Konfirmacje, 1873-1920, 4 j.a.
5. Protokoły z posiedzeń rady kościelnej, 1847-1897,1 j.a.
6. Wybory, 1920-1934, 5 j.a.
7. Sprawy gminnej rady kościelnej,1876-1891, 1933-1942, 2 j.a.
8. Nieruchomości kościelne, remonty kościoła, sprzęty kościelne, cmentarz, 1760-1942, 14 j.a.
9. Sprawy personalne, 1880-1929, 3 j.a.
10. Fundacje, legaty, zapisy, 1889-1916, 3 j.a.
11. Finanse, 1888-1943, 6 j.a.
12. Statystyka, 1854,1876-1915, 1 j.a.
13. Sprawy ogólne, korespondencja, 1844-1939, 3 j.a.
14. Nauczanie religii, 1833-1915, 1 j.a.
15. Opieka społeczna, 1897-1913, 1 j.a.
16. Sprawy sądowe, 1909-1911, 1 j.a.
- brak danych -

Amount of archival material

55

0

0

1.80

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -