Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ewangelicka Gmina Wyznaniowa w Żubrowie

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
- brak danych - 1923-1943
- brak danych - 1923 - 1943
- brak danych - tak
instytucje wyznaniowe - - niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - Protokoły z posiedzeń przedstawicielstwa kościelnego, 1923-1943, 1 j.a. - brak danych -

Amount of archival material

1

0

0

0.03

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -