Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Obwodowy w Strzelcach Krajeńskich

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
- brak danych - [1725-1879] 1879-1938
Amtsgericht Friedeberg Neumark 1725 - 1879
1879 - 1938
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Sąd Obwodowy w Strzelcach Krajeńskich (Friedeberg Nm.) utworzono z dniem 1 października 1879 roku mocą ustawy o ustroju sądów z 27 stycznia 1877 roku wprowadzającej w Niemczech jednolitą strukturę sądownictwa w Rzeszy. Niezależnie od tego parlamenty poszczególnych krajów związkowych uchwalały ustawę wprowadzającą ten system w danym kraju. W Prusach dokonano tego 28 kwietnia 1878 roku. Sądy obwodowe w tej strukturze były sądami pierwszej instancji w sprawach cywilnych i karnych. Od jego wyroków przysługiwało prawo do apelacji do Sądu Krajowego w Gorzowie Wielkopolskim (Landgericht Landsberg an der Warte). Sąd ten obejmował także terytorialnie obszar działania sądu w Strzelcach dla spraw, które nie leżały w kompetencji sądu obwodowego. Pierwotnie Sąd Obwodowy w Strzelcach Krajeńskich swym zasięgiem obejmował 72 miejscowości, ale już w 1909 liczba ta wynosiła 63. Na przełomie lat 20. i 30. XX wieku obszar jego działania stanowił północno-zachodnią część powiatu strzeleckiego na południu opartą o linię Noteci . W jego skład wchodził: jeden okręg miejski, 42 wiejskie oraz jeden okręg dóbr. Sąd ten był jednym z trzech sądów pierwszej instancji działających na terenie powiatu . Urząd działał do początku roku 1945. 1. Akta organizacyjne, 47 j.a., 1849-1938: Są tu dwie grupy akt. Pierwszą stanowią akta organizacyjne Sądu Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich, a także podległych mu deputacji w Choszcznie, Drezdenku, Drawnie oraz okręgów w Reczu i Dobiegniewie. Ta dokumentacja pochodzi z lat 1849-1863 . Użytkownik odnajdzie w niej między innymi schematy (np. z 16 lipca 1850 roku – sygn. 6) i instrukcje organizacyjne (np. z 5 listopada 1850 roku), wykazy podległych miejscowości wraz z liczbą mieszkańców , instrukcje dotyczące prowadzenia akt sądowych (np. z 1849), protokoły z kontroli Sądu, deputacji i podległych im więzień. W dokumentacji tej odnaleźć można również sporo informacji dotyczących personelu zatrudnionego w Sądzie i deputacjach. Między innymi wykazy zatrudnionych pracowników oraz dokumentację związaną ich z zatrudnianiem i zwalnianiem, zakresy kompetencji oraz listy wypłat i rozliczeń delegacji. Użytkownik odnajdzie tu także okólniki i zarządzenia dotyczące funkcjonowania sądownictwa w prowincji oraz korespondencję z jednostkami nadrzędnymi. W aktach tych znajdują się również informacje dotyczące spraw budynków sądowych, ich opisy i szkice, plany ich renowacji i remontów oraz ochrony przeciwpożarowej. Drugą grupę akt w tej serii stanowią akta personalne urzędników zatrudnionych w strzeleckim sądzie.
2. Hipoteka i akta gruntowe, 6 j.a., 1725-1841: Akta z tej serii zespołu zawierają informacje dotyczące zmian własności nieruchomości oraz wpisów do hipoteki. W szczególności są to dokumenty dotyczące kupna i sprzedaży majątku Bobrówko (w tym kontekście pojawiają się tu nazwiska von Oertzen’a, von Flotowa, von Klaffcke’mu) oraz akta dotyczące spraw hipotecznych i spadkowych dóbr rycerskich kanoniera von Schoenebeck’a i jego potomnych. Znajdują się tu również księgi hipoteczne miasta Strzelce Krajeńskie oraz jego przedmieść. Jedna z ksiąg obejmująca lata 1725-1841 (sygn. 50), zaopatrzona jest w skorowidz nazwisk obejmujący wpisy na litery od A do S. Druga (sygn. 51) dotyczy także miejscowości: Górki (Gurckow), Przyłęg (Altenfliess), Żółwnin (Friedeberg Bruch Hollender), Przysieka (Steinhöfel), Gurkowchs Bruch (nie ustalono polskiego odpowiednika), Sławno (Schönfeld), Sarbiewo (Muckenbourg). Ponadto w tej grupie akt znajdują się również księgi hipoteczne założone dla miejscowości Bronowice (Braunsfelde), Licheń (Lichtenow) oraz Pławin (Breitenwerder).
3. Testamenty, 1730-1752, 1 j.a.: jest to księga wpisów zawierająca testamenty mieszkańców miasta Strzelce Krajeńskie.
4. Duplikaty ksiąg kościelnych, 1812-1874, 3 j.a.: duplikaty kościelnych ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów dotyczących miejscowości Bronowice (Braunsfelde), Strzelce Krajeńskie (Friedeberg Nm.) oraz Sławno (Schönfeld).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
66/674/0/1.1/4 Betrefend Einrichtung und Verwaltung des Königlichen Kreisgerichts zu Friedeberg in der Neumark Vol. I 1849-1849 0
66/674/0/1.1/5 Betrefend Einrichtung und Verwaltung des Königlichen Kreisgerichts zu Friedeberg in der Neumark Vol. II 1849-1850 0
66/674/0/1.1/6 Betrefend Einrichtung und Verwaltung des Königlichen Kreisgerichts zu Friedeberg in der Neumark Vol. III 1850-1852 0
66/674/0/1.1/7 Betrefend Einrichtung und Verwaltung des Königlichen Kreisgerichts zu Friedeberg in der Neumark Vol. IV 1852-1853 0
66/674/0/1.1/8 Betrefend Einrichtung und Verwaltung des Königlichen Kreisgerichts zu Friedeberg in der Neumark Vol. V 1853-1854 0
66/674/0/1.1/9 Betrefend Einrichtung und Verwaltung des Königlichen Kreisgerichts zu Friedeberg in der Neumark Vol. VI 1854-1860 0
66/674/0/1.1/10 Betrefend Einrichtung, Besetzung und Verwaltung der Kreisgerichts Deputation zu Arnswalde Vol. I 1849-1863 0
66/674/0/1.1/11 Betrefend die Einrichtung, Besetzung und Verwaltung der Kreisgerichts Deputation zu Arnswalde Vol. II 1851-1854 0
66/674/0/1.1/12 Betrefend die Einrichtung, Besetzung und Verwaltung der Kreisgerichts Deputation zu Arnswalde Vol. III 1853-1859 0
66/674/0/1.1/13 Betrefend die Einrichtung, Besetzung und Verwaltung der Kreisgerichts Deputation zu Driesen Vol. I 1849-1850 0
66/674/0/1.1/14 Betrefend die Einrichtung, Besetzung und Verwaltung der Kreisgerichts Deputation zu Driesen Vol. II 1850-1855 0
66/674/0/1.1/15 Betrefend die Einrichtung, Besetzung und Verwaltung der Kreisgerichts Deputation zu Driesen Vol. III 1853-1859 0
66/674/0/1.1/16 Betrefend die Einrichtung, Besetzung und Verwaltung der Kreisgerichts Deputation zu Driesen Vol. IV 1857-1863 0
66/674/0/1.1/17 Betrefend die Einrichtung, Besetzung und Verwaltung der Bezirksrichterstelle zu Neuwedell Vol. I 1849-1853 0
66/674/0/1.1/18 Betrefend die Einrichtung, Besetzung und Verwaltung der Bezirksrichterstelle zu Reetz Vol. I 1849-1852 0
1 2 3 4

Amount of archival material

54

54

0

1.00

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -