^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Protokoły zdawczo-odbiorcze związane z reorganizacją władz administracyjnych w 1950 r. Sprawozdania z działalności referatów w latach 1945-1950.

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Międzyzdrojach
dokumentacja aktowa 6
- brak danych -
1950-1950

1950 - 1950
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
poszyt - brak danych -
dobry
46 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Nowogard -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

protokoły zdawczo-odbiorcze -

Javascript support needed to browse indexes