Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
68/207/0 "Rolnik" Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa z odpowiedzialnością udziałami w Stargardzie Szczecińskim 1945-1949 [1950] 0
68/208/0 "Społem" Związek Gospodarczy Spółdzielni Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie z odpowiedzialnością udziałami Oddział w Stargardzie Szczecińskim 1945-1949 0
68/223/0 "Społem" Związek Gospodarczy Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie z odpowiedzialnością udziałami Oddział w Myśliborzu 1945-1949 0
68/305/0 Akta komisji do spraw referendum przeprowadzonego 29 XI 1987 r. (i następnych) z terenu działania Archiwum Państwowego w Szczecinie, Oddział w Stargardzie Szczecińskim 1987 0
68/306/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 5 VI 1989 (i następnych) z terenu działania Archiwum Państwowego w Szczecinie Oddział w Stargardzie Szczecińskim 1989 0
68/307/0 Akta komisji wyborczych z wyborów samorządowych z 1990 r. (i następnych) z terenu działania Archiwum Państwowego w Szczecinie Oddział w Stargardzie Szczecińskim 1990-2006 0
68/203/0 Bank Rolny Oddział w Choszcznie 1957-1975 0
68/204/0 Bank Rolny Oddział w Myśliborzu 1946-1975 0
68/205/0 Bank Rolny Oddział w Pyrzycach 1953-1975 0
68/206/0 Bank Rolny Oddział w Stargardzie Szczecińskim 1954-1969 0
68/339/0 Bank Spółdzielczy w Dobrzanach 1959-2001 0
68/212/0 Cukrownie Szczecińskie Przedsiębiorstwo Państwowe w Szczecinie Cukrownia "Kluczewo" w Stargardzie Szczecińskim [1931, 1941-1942] 1945-1995 0
68/321/0 Fabryka Armatur w Lipianach 1960-1996 0
68/356/0 Gmina Bielice 1990-1994 0
68/343/0 Gmina Chociwel 1991-1992 0
1 2 3 ... 23 24