Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Pieczęcie, odlewy, tłoki pieczętne

Archiwum Państwowe w Toruniu
- brak danych - 1301-1950
- brak danych - 1301 - 1950
- brak danych - data not found
zbiory i kolekcje - - - brak danych -
bez ewidencji No 701 j.a.
inwentarz kartkowy roboczy Yes 204 j.a.
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

905

0

701

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -