Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta metrykalne ewangelickiej gminy wyznaniowej w Inowrocławiu

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu
- brak danych - 1799 - 1892
- brak danych - 1799 - 1892
- brak danych - nie
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

73

73

0

0.60

0.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -