Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Chlewiskach, pow. Inowrocław

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu
- brak danych - 1818 - 1874
- brak danych - 1818 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - Urodzenia /chrzty/, śluby, zgony - 1818-1874 - brak danych -

Amount of archival material

2

2

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -