Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Murzynnie, pow. Inowrocław

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu
- brak danych - 1818-1819;1829-1874
- brak danych - 1818 - 1819
1829 - 1874
- brak danych - data not found
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

6

6

0

0.12

0.12

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -