Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Polska Misja Katolicka w Szwajcarii

Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii
- brak danych - 1900-1946, 1950-2006
Mission Catholique Polonaise en Suisse 1900 - 1946
1950 - 2006
- brak danych - tak
- - - polski
niemiecki
francuski
angielski
data not found - brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

118

0

0

6.45

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -