Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Kurii Biskupiej we Włocławku - rozsyp

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku
- brak danych - 1825-1938
- brak danych - 1825 - 1938
- brak danych - warunkowo
instytucje wyznaniowe - - polski
łaciński
spis roboczy Yes 4 ja. = 0,06 mb.
- brak danych - Korespondencja biskupa włocławskiego z proboszczami i wiernymi w sprawach wiary, obwieszczenia konsystorza z lat 1827-1835, informacje o parfiach, ich uposażeniu i prowadzonych pracach remontowo-budowlanych, sprawy personalne księży; odezwa biskupa do wiernych z 1905 r.; lista imienna profesorów Seminarium Włocławskiego z 1855 r.; sprawy powołania Związku Katolickiego na terenie diecezji włocławskiej w latach 1908-1911; kopie encyklik papieskich. - brak danych -

Amount of archival material

4

0

0

0.06

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -