Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Polski Klub Filatelistyczny

Archiwum Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki
- brak danych - 1957-1958
Club Filatelico Polaco 1957 - 1958
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - hobbystyczne polski
hiszpański
angielski
inwentarz książkowy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

1

1

0

0.02

0.02

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -