Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Związek Kobiet Polskich w Argentynie

Archiwum Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki
- brak danych - 1941
Union de las Mujeres Polacas en Argentina 1941 - 1941
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - mniejszości narodowych - brak danych -
inwentarz książkowy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

1

1

0

0.02

0.02

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -