Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Związek Inwalidów Wojennych Polskich Sił Zbrojnych im. Generała Broni Józefa Hallera w Argentynie

Archiwum Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki
- brak danych - 1949-2000
Union Invalidos de Guerra de las Fuerzas Armadas Polacas en nombre General de Armas J. Haller 1949 - 1950
1953 - 1957
1960 - 1960
1964 - 2000
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kombatanckie polski
hiszpański
inwentarz książkowy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
713/17/0/-/1 Organizacja Koła Inwalidów Wojennych Polskich Sił Zbrojnych w Argentynie: statuty i regulaminy 1949, 1950, 1953-1956, 1965, 1973 0
713/17/0/-/2 Komitet Honorowy Fundacji Sztandaru dla Związku Inwalidów Wojennych P.S.Z. im. Generała Broni J. Hallera w Argentynie; informacje o patronie Związku, zestawienie zamówionych gwoździ do sztandaru, informacja prasowa o zbiórce na sztandar. 1964-1965 0
713/17/0/-/3 Projekt sztandaru Związku Inwalidów Wojennych. Polskich Sił Zbrojnych im. Generała Broni Józefa Hallera w Argentynie. 1964-1965 0
713/17/0/-/4 Złota księga sztandaru Związku Inwalidów Wojennych Polskich Sił Zbrojnych im. Generała Broni Józefa Hallera w Argentynie, 21-3-1965 1955,1964-1965 0
713/17/0/-/5 Wręczenie i poświecenie sztandaru Związku Inwalidów Wojennych Polskich Sił Zbrojnych im. Gen. Broni J.Hallera w Argentynie 1965 0
713/17/0/-/6 Protokoły Walnych Zebrań Związku Inwalidów Wojennych Polskich Sił Zbrojnych im. Generała Broni Józefa Hallera w Argentynie 1964-1967 0
713/17/0/-/7 Protokoły Walnych Zebrań Związku Inwalidów Wojennych Polskich Sił Zbrojnych im. Generała Broni Józefa Hallera w Argentynie 1969-1976 0
713/17/0/-/8 Protokoły Walnych Zebrań Związku Inwalidów Wojennych Polskich Sił Zbrojnych im. Generała Broni Józefa Hallera w Argentynie 1979, 1981, 1983, 1985, 1987,1989 0
713/17/0/-/9 Protokoły comiesięcznych zebrań Zarządu Związku Inwalidów Wojennych Polskich Sił Zbrojnych im. Generała Broni Józefa Hallera w Argentynie. 1965-1967 0
713/17/0/-/10 Protokoły comiesięcznych zebrań Zarządu Związku Inwalidów Wojennych Polskich Sił Zbrojnych im. Generała Broni Józefa Hallera w Argentynie. 1972-1973 0
713/17/0/-/11 Protokoły comiesięcznych zebrań Zarządu Związku Inwalidów Wojennych Polskich Sił Zbrojnych im. Generała Broni Józefa Hallera w Argentynie. 1973-1980 0
713/17/0/-/12 Protokoły comiesięcznych zebrań Zarządu Związku Inwalidów Wojennych Polskich Sił Zbrojnych im. Generała Broni Józefa Hallera w Argentynie. 1981-1987 0
713/17/0/-/13 Księga protokołów Komisji Rewizyjnej Zarządu Związku Inwalidów Wojennych Polskich Sil Zbrojnych im. Generała Broni Józefa Hallera w Argentynie. 1972-1992 0
713/17/0/-/14 Deklaracje członkowskie Związku Inwalidów Wojennych Polskich Sił Zbrojnych im. Generała Broni Józefa Hallera w Argentynie. 1949, 1956, 1960, 1964-1972 0
713/17/0/-/15 Księga adresowa członków Związku Inwalidów Wojennych Polskich Sił Zbrojnych im. Generała Broni Józefa Hallera w Argentynie. 1971-1978 0
1 2 3

Amount of archival material

35

35

0

0.40

0.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -