Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Zygmunta Białobrzeskiego

Archiwum Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki
- brak danych - 1911-1954 [2013]
- brak danych - 1911 - 1954
2013 - 2013
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
niemiecki
francuski
hiszpański
inwentarz książkowy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
713/30/0/-/1 Kopie dokumentów osobistych Zygmunta Białobrzeskiego: dyplom tłumacza przysięgłego, tłumaczenie świadectwa urodzenia i chrztu, testimonio de ciudadania (świadectwo obywatelstwa), świadectwo przynależności (w gminie królewskiego wolnego miasta Tarnowa) 1920-1950 0
713/30/0/-/2 Życiorys, zawiadomienie o ślubie, dokument podróżny, wniosek o prace jako tłumacz w prowincji Buenos Aires, nekrolog, wspomnienie pośmiertne w piśmie "Bóg i Ojczyzna" i w "Głosie Polskim", list do Banco Polaco b.d., 1911-1954 0
713/30/0/-/3 Działalność Zygmunta Białobrzeskiego: Towarzystwo Wolna Polska, Asociacion Dom Polski (prezes), Członek Honorowy Stowarzyszenia Ognisko Polskie, Ogólny Polski Komitet Pomocy Ofiarom Powodzi (sekretarz), Goniec Polski (redaktor), Klub Polski, Komitet Pomocy dla ofiar wojny (sekretarz), Komitet pomocy dla ofiar wojny, egzemplarz słownika polsko-hiszpańskiego wydany przez Z. Białobrzeskiego; programy, informacja prasowa, korespondencja b.d., 1921-1922, 1927, 1930, 1935, 1940, 1950 0
713/30/0/-/4 Zdjęcia rodzinne Zygmunta Białobrzeskiego b.d., 1935, 1937 0
713/30/0/-/5 Stefania Suchodolska-Białobrzeska, żona Zygmunta: wspomnienie Eleny Curbelo Białobrzeskiego o życiu babci, opis rodziny Stefanii i Zygmunta b.d., 2013 0
713/30/0/-/6 Dokumenty Ireny Białobrzeskiej (córki Zygmunta i Stefanii): praca magisterska „Las danzas artísticas”, działalność artystyczna, informacja prasowa o występach, informacja prasowa o ślubie, wycinki prasowe, programy; fotografia z audycji na cześć Józefa Piłsudskiego w Radiu LR9, informacja prasowa o pani Rinie Hoffmann (nauczycielka śpiewu Ireny Białobrzeskiej), program występu. b.d., 1929, 1932-1934, 1937, 1942 0
713/30/0/-/7 Jan Ciepliński - życiorys, programy sztuk granych w Teatrze Colon, gdzie Ciepliński był choreografem, fotografia Cieplińskiego z dedykacją dla Białobrzeskich 1935, 1936, 1949 0

Amount of archival material

7

7

0

0.08

0.08

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -