^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Warszawskie zegary słoneczne

Archiwum Państwowe w Warszawie
dokumentacja aktowa 56
- brak danych -
1866-1927

1866 - 1927
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - IV-29 392
poszyt - brak danych -
- brak danych -
11 - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie 19672
wyc. prasowe , notatki rękop.
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -