Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Biuro Odbudowy Stolicy

Archiwum Państwowe w Warszawie
- brak danych - [1935] 1945-1951
- brak danych - 1935 - 1935
1945 - 1951
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - budownictwo polski
inwentarz książkowy Yes T. 66 - CD - plany zniszczeń, plany miejscowe, zdęcia lotnicze; 6414 ja
indeks geograficzny No - brak danych -
spis roboczy Yes 5322 ja
spis zdawczo-odbiorczy Yes 1 ja
Biuro Odbudowy Stolicy powstało 14 II 1945 r. na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej jako kontynuacja Biura Organizacji Odbudowy Warszawy powołanego 22 II 1945 r. przez prezydenta miasta Mariana Spychalskiego, kierowanego przez m.in. Jana Zachwatowicza i Piotra Biegańskiego. Działało na podstawie ustawy o odbudowie m.st. Warszawy. Biurem kierował Roman Piotrowski. Jego siedziba mieściła się w kamienicy przy ul. Chocimskiej 33. Biuro zajmowało się zabezpieczaniem istniejącej zabudowy miasta, w tym trzykrotną szczegółową inwentaryzacją stanu zabudowy.
Głównymi zadaniami BOS było m.in. opracowanie koncepcji urbanistycznej Warszawy oraz prowadzenie odbudowy miasta. W ramach Biura działały wydziały zajmujące się zarówno architekturą, jak i urbanistyką. Biuro prowadziło prace w zakresie odbudowy, planowania przestrzennego, a także propagandy. W 1948 r. rozpoczęto likwidację BOS. W 1951 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 6 września 1950 zostało rozwiązane. Na miejsce BOS powołano Biuro Urbanistyczne Warszawy, w 1958 r. Wydział Architektury, Nadzoru Budowlanego i Geodezji Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy, później Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu m.st. Warszawy, po jego likwidacji zaś Biuro Planowania Rozwoju Warszawy (1972).
Do najważniejszych inwestycji realizowanych przez BOS należała realizacja w latach 1947-1949 projektu Trasy W-Z. Do 1952 r. udało się odbudować staromiejską zabudowę miasta.
W 2011 r. archiwum Biura Odbudowy Stolicy zostało wpisane na listę programu "Pamięć Świata" - opracowany przez UNESCO spis dzieł i dokumentów najistotniejszych dla historii i kultury.
Zarządzenia, sprawozdania, protokóły, szkice, opinie, programy, plany, referaty, wnioski, budżet, schematy, programy, preliminarze, spisy, zestawienia - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
72/25/0/-/1 [Pierwsze materiały do historii i działalność i BOS i upoważnienia do objęcia lokalu - lista płacy, pierwsze sprawozdanie i korespondencja] [1944-1945] 27
72/25/0/-/2 [Korespondencja dotycząca organizacji administracji i zaopatrzenia] 1945 17
72/25/0/-/3 [ Zarządzenia organizacyjne ogólne ] [1945-1948] 61
72/25/0/-/4 [ Zarządzenia organizacyjne i okólniki dotyczące wydziałów ] [1945-1949] 67
72/25/0/-/5 Dzieje instytucji - materiały. [ Projekty organizacyjne poszczególnych jednostek ] [1945-1949] 48
72/25/0/-/6 Sprawy organizacyjne BOS [ schematy ogólne i wydziałowe ] [1945-1948] 49
72/25/0/-/7 [ Postulaty, projekty różnych wydziałów w zakresie organizacji, programów pracy i spraw organizacyjnych ] [1945-1948] 55
72/25/0/-/8 Państwowe Pracownie Urbanistyczne [ sprawy organizacyjne ] [1948-1949] 38
72/25/0/-/9 [ Zarządzenia i okólniki personalne, kancelaryjne, gospodarcze, finansowe, w sprawach budowlanych, transportowych, specjalnych ] [1945-1949] 248
72/25/0/-/10 [ Protokóły odpraw Naczelników Wydziałów BOS [ robocze i nadzwyczajne ] [1945-1948] 278
72/25/0/-/11 [Protokóły odpraw ścisłego aktywu kierowniczego, zawiadomienia o zebraniach Dyrekcji] [1947-1948] 38
72/25/0/-/12 [Komisja do przeniesienia władz centralnych i Komisja Trzech - wnioski o przydział budynków i rozdzielniki] [1945-1947] 99
72/25/0/-/13 Stenografy, sprawozdania i protokóły z konferencji dotyczących planów odbudowy Warszawy [1945-1948] 187
72/25/0/-/14 [ Konferencja w sprawach planów gospodarczych prac budowlanych - zawiadomienia, programy. Konferencje w sprawach planów zagospodarowania przestrzennego programy. Protokół Spółdzielni "Miner". Komisje Kolaudacyjne: Most ks. J. Poniatowskiego, Ogród Saski - zawiadomienia. Protokóły komisji kolaudacyjnych wg ulic litera A-H ] [1945-1948] 396
72/25/0/-/15 [ Protokóły Komisji Kolaudacyjnych w układzie topograficznym w/g ulic litera I-P ] [1946-1947] 393
1 2 3 4 ... 29 30 31 32 33 ... 59 60 61 62

Amount of archival material

11737

6414

0

49.30

36.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -