Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Biuro Odbudowy Stolicy

Archiwum Państwowe w Warszawie
- brak danych - [1935] 1945-1951
- brak danych - 1935 - 1935
1945 - 1951
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - budownictwo polski
indeks geograficzny No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 6414 ja
spis roboczy Yes 5321 ja
Biuro Odbudowy Stolicy powstało 14 II 1945 r. jako kontynuacja Biura Organizacji Odbudowy Warszawy powołanego 22 II 1945 r. przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Biurem kierował Roman Piotrowski. Zajmowało się ono zabezpieczaniem istniejącej zabudowy miasta, w tym trzykrotną szczegółową inwentaryzacją stanu zabudowy.
Głównymi zadaniami BOS było m.in. opracowanie koncepcji urbanistycznej Warszawy oraz prowadzenie odbudowy miasta. W ramach Biura działały wydziały zajmujące się zarówno architekturą, jak i urbanistyką. Biuro prowadziło prace w zakresie odbudowy, planowania przestrzennego, a także propagandy. W 1948 r. rozpoczęto likwidację BOS. W 1951 r. powołano Biuro Urbanistyczne Warszawy, w 1958 r. Wydział Architektury, Nadzoru Budowlanego i Geodezji Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy , później Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu m.st. Warszawy, po jego likwidacji zaś Biuro Planowania Rozwoju Warszawy (1972)
Zarządzenia, sprawozdania, protokóły, szkice, opinie, programy, plany, referaty, wnioski, budżet, schematy, programy, preliminarze, spisy, zestawienia - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
72/25/0/-/1 Pierwsze materiały do historii i działalność i BOS i upoważnienia do objęcia lokalu - lista płacy, pierwsze sprawozdanie i korespondencja 1945 27
72/25/0/-/2 Korespondencja dotycząca organizacji administracji i zaopatrzenia 1945 17
72/25/0/-/3 Zarządzenia organizacyjne ogólne 1945-1948 61
72/25/0/-/4 Zarządzenia organizacyjne i okólniki dotyczące wydziałów 1945-1949 67
72/25/0/-/5 Dzieje instytucji - materiały. Projekty organizacyjne poszczególnych jednostek. 1945-1949 48
72/25/0/-/6 Sprawy organizacyjne BOS (schematy ogólne i wydziałowe) 1945-1948 49
72/25/0/-/7 Postulaty, projekty różnych wydziałów w zakresie organizacji, programów pracy i spraw organizacyjnych 1945-1949 55
72/25/0/-/8 Państwowe Pracownie Urbanistyczne (sprawy organizacyjne) 1948-1949 38
72/25/0/-/9 Zarządzenia i okólniki personalne, kancelaryjne, gospodarcze, finansowe, w sprawach budowlanych, transportowych, specjalnych 1945-1949 248
72/25/0/-/10 Protokoły odpraw Naczelników Wydziałów BOS (robocze i nadzwyczajne) 1945-1948 278
72/25/0/-/11 Protokoły odpraw ścisłego aktywu kierowniczego, zawiadomienia o zebraniach Dyrekcji 1947-1948 38
72/25/0/-/12 Komisja do przeniesienia władz centralnych i Komisja Trzech - wnioski o przydział budynków i rozdzielniki 1945-1947 99
72/25/0/-/13 Stenogramy, sprawozdania i protokoły z konferencji dotyczących planów odbudowy Warszawy 1945-1948 187
72/25/0/-/14 Konferencja w sprawach gospodarczych prac budowlanych - zawiadomienia, programy. Konferencje w sprawach zagospodarowania przestrzennego. Protokół Spółdzielni "Miner". Komisje Kolaudacyjne: Most ks. J. Poniatowskiego, Ogród Saski - zawiadomienia. Protokoły komisji kolaudacyjnych w układzie topograficznym wg ulic litera A-H 1945-1948 396
72/25/0/-/15 Protokoły Komisji Kolaudacyjnych w układzie topograficznym wg ulic litera I-P 1946-1947 393
1 2 3 4 ... 29 30 31 32 33 ... 59 60 61 62

Amount of archival material

11735

6414

0

49.25

36.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -