Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Warszawie

Archiwum Państwowe w Warszawie
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
72/1985/0 Akta stanu cywilnego cerkwi prawosławnej Wojsk Warszawskiego Okręgu Wojennego 5 Pułku Kozaków Dońskich 1878-1889 199
72/1986/0 Akta stanu cywilnego cerkwi prawosławnej Wojsk Warszawskiego Okręgu Wojennego Grodzieńskiego Pułku Lejbgwardii Huzarów w Warszawie 1887-1891 30
72/1987/0 Akta stanu cywilnego cerkwi prawosławnej Wojsk Warszawskiego Okręgu Wojennego Litewskiego Pułku Lejbgwardii w Warszawie 1888 10
72/1988/0 Akta stanu cywilnego cerkwi prawosławnej Przemienienia Pańskiego Wojsk Warszawskiego Okręgu Wojennego 3 Petersburskiego Pułku Grenadierów im. Króla Fryderyka Wilhelma w Warszawie 1887 8
72/1989/0 Akta stanu cywilnego cerkwi prawosławnej Wojsk Warszawskiego Okręgu Wojennego Wołyńskiego Pułku Lejbgwardii w Warszawie 1888-1892 32
72/1990/0 Akta stanu cywilnego cerkwi prawosławnej Sztabu Wojsk Warszawskiego Okręgu Wojennego w Warszawie 1887 45
72/2110/0 Akta stanu cywilnego Cerkwi Prawosławnej św. Aleksandra Newskiego w Warszawie 1896, 1913-1914 0
72/2111/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Michała w Warszawie (Mokotów) 1896-1914, 1920 3418
72/2186/0 Akta stanu cywilnego wolskiej cerkwi prawosławnej pod wezwaniem Matki Boskiej Włodzimierskiej na cmentarzu prawosławnym na Woli w Warszawie 1894-1914 170
72/2246/0 Akta stanu cywilnego Kaplicy anglikańskiej w Warszawie 1891 0
72/2307/0 Akta stanu cywilnego cerkwi prawosławnej Wojsk Warszawskiego Okręgu Wojennego 5 Strzeleckiego Batalionu w Warszawie 1872-1873 30
72/2337/0 Akta stanu cywilnego cerkwi prawosławnej Bogarodzicy przy Zgromadzeniu Elżbietanek Sióstr Miłosierdzia Czerwonego Krzyża w Warszawie 1899-1914 35
72/3059/0 Akta stanu cywilnego cerkwi prawosławnej Wojsk Warszawskiego Okręgu Wojennego 10 Batalionu Strzeleckiego w Warszawie 1864-1865 0
72/3060/0 Akta stanu cywilnego Polskiego Narodowego Kościoła Prawosławnego pod wezwaniem Matki Bożej w Warszawie 1931 0
72/3061/0 Akta stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich Gminy Bródno 1923 0
1 ... 3 4 5 6