Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prywatna Zasadnicza Szkoła Odzieżowa SS. Rodziny Marii w Kostowcu

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim
- brak danych - 1942-1954
- brak danych - 1942 - 1954
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły zawodowe polski
inwentarz książkowy Yes 45ja
- brak danych - Akta dotyczące spraw organizacyjnych szkoły z lat 1942-1953, sprawozdania roczne z działalności szkoły z lat 1951-1954, księgi protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej, ewidencja absolwentów rok 1947/48 i 1948/49, dzienniki lekcyjne, dzienniki podawcze - brak danych -

Amount of archival material

45

45

0

0.53

0.53

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -