Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Żyrardowa

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim
- brak danych - 1918-1950 [1951-1956]
- brak danych - 1918 - 1950
1951 - 1956
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 1532ja
spis roboczy Yes 1ja
spis zdawczo-odbiorczy Yes 185 ja
- brak danych - Sprawy finansowe - budżety, preliminarze budżetowe, sprawozdania rachunkowe.
Okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych, listy volksdeutschy, księgi biercze daniny, protokóły z posiedzeń Zarządu Miejskiego.
Wykazy lekarzy, listy osób straconych przez okupanta hitlerowskiego, sprawy społeczno-polityczne, sprawy MO i UB
Plany i projekty, domowe książki meldunkowe
brak sygn. 79, 1284 /korekta ew. skarbowej z karty A na karte A i B - XII. 09/

Amount of archival material

1718

1532

0

17.41

14.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -