Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy Giżyce

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim
- brak danych - 1810, 1823-1825
- brak danych - 1810 - 1810
1823 - 1825
- brak danych - warunkowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
inwentarz książkowy Yes 2ja
Świeckie urzędy stanu cywilnego powołane zostały do życia 1.V.1808 roku na mocy obowiązującego w Księstwie Warszawskim kodeksu Napoleona. Zgodnie z kodeksem akta stanu cywilnego zobowiązana była prowadzić każda gmina. Do roku 1825 włącznie prowadzone były wspólne księgi urodzeń, małżeństw i zgonów dla wszystkich wyznań. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 roku wprowadzono oddzielne akta stanu cywilnego dla wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich. Tenże kodeks łączył akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi i zobowiązywał księży do pełnienia obowiązków urzędnika stanu cywilnego. akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1810, 1823-1825 - brak danych -

Amount of archival material

2

2

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -