Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy Łomna

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim
- brak danych - [1657]1808-1825
- brak danych - 1657 - 1657
1808 - 1825
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
inwentarz książkowy Yes 35ja
Świeckie urzędy stanu cywilnego powołane zostały do życia 1.V.1808 roku na mocy obowiązującego w Księstwie Warszawskim kodeksu Napoleona. Zgodnie z kodeksem akta stanu cywilnego zobowiązana była prowadzić każda gmina. Do roku 1825 włącznie prowadzone były wspólne księgi urodzeń, małżeństw i zgonów dla wszystkich wyznań. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 roku wprowadzono oddzielne akta stanu cywilnego dla wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich. Tenże kodeks łączył akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi i zobowiązywał księży do pełnienia obowiązków urzędnika stanu cywilnego. akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1825
aneksy do akt małżeństw 1808-1810, 1812-1820, 1822-1825
akta zapowiedzi 1808-1810
sumariusz urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1657-1807
zmiana nazwy zespołu - protokół z posiedzenia Komisji Metodycznej Nr 2 z dnia 26.10.2016

Amount of archival material

35

35

0

0.71

0.71

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -