Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
73/590/0 vacat - Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Płońsku - przekazany do APW Oddział w Mławie 0
73/593/0 vacat - Polski Bank Komunalny w Płońsku - przekazany do APW Oddział w Mławie 0
73/595/0 vacat - Towarzystwo Burs i Stypendiów w Płońsku - przekazany do APW Oddział w Mławie 0
73/596/0 vacat - Powiatowy Związek Samorządowy w Płońsku - przekazany do APW Oddział w Mławie 0
73/597/0 vacat - Komunalna Kasa Oszczędności w Płońsku - przekazany do APW Oddział w Mławie 0
73/604/0 vacat - Sąd Grodzki w Płońsku - przekazany do APW Oddział w Mławie 0
73/606/0 vacat - Sędzia Śledczy Powiatu Płońskiego - przekazany do APW Oddział w Mławie 0
73/607/0 vacat - Sąd Pokoju II Okręgu w Płońsku - przekazany do APW Oddział w Mławie 0
73/608/0 vacat - Akta z wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu płońskiego - przekazany do APW Oddział w Mławie 0
73/609/0 vacat - Akta z wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu płońskiego - przekazany do APW Oddział w Mławie 0
73/610/0 vacat - Zarząd Powiatowy Płoński - przekazany do APW Oddział w Mławie 0
73/612/0 vacat - Komisja Powiatowa Płońska do Spraw Wyborów do Dumy Państwowej - przekazany do APW Oddział w Mławie 0
73/614/0 vacat - Akta z wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu nowodworskiego - zdublowany zespół, patrz zespół nr 457 0
73/615/0 vacat - Urząd Powiatowy Płoński do Spraw Powinności Wojskowej - przekazany do APW Oddział w Mławie 0
73/616/0 vacat - Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Płońskiego - przekazany do APW Oddział w Mławie 0
1 ... 8 9 10 11 12 ... 22 23