Archival resources online szukajwarchiwach.pl

vacat - Różne cechy miasta Łowicza - zespół rozdzielono na nr. od 316 do 327

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - data not found
- - - - brak danych -
data not found - brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

0

0

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -