Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Otwocka

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
- brak danych - 1916 - 1950
- brak danych - 1916 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
indeks rzeczowy No - brak danych -
spis roboczy No = 328 j.a
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes = 4388 j.a.
Pierwsze wybory do Rady Miejskiej odbyły się 16 lipca 1916 roku, oficjalnie ogłoszono uzyskanie praw miejskich przez Otwock dnia 9 listopada 1916 roku w Gazecie Powiatowej dla powiatu warszawskiego. W okresie międzywojennym organem samorządu miejskiego była rada miejska i magistrat. Rada Miejska była organem stanowiącym i kontrolującym, natomiast magistrat - zarządzającym w okresie okupacji hitlerowskiej Otwock włączony został do Generalnej Guberni, miasto pozbawione zostało samorządu. Dnia 19 września 1939 roku dowódca stojącego pod Warszawą wojska niemieckiego generał-lejtnat Petyel, wydał ogłoszenie o utworzeniu Starostwa Otwockiego, które działało do 1 listopada 1939 roku. Następnie przez cały okres okupacji władze miejskie działały zgodnie z Rozporządzeniem Generalnego Gubernatora Franka z dnia 28 listopada 1939 roku. Po wyzwoleniu w dniu 27 lipca 1944 roku, władzę w mieście objął Miejski Komitet Wykonawczy, który 6 sierpnia 1944 roku został rozwiązany, a wybrana została Miejska Rada Narodowa, której organem wykonawczym był Zarząd Miejski. Samorząd miejski działał do marca 1950 roku.[Na podstawie inwentarza, oprac. K. Kubiak, Otwock ..i S. Osęka, Otwock] Protokóły z posiedzeń Zarządu i Rady, podatki, sprawy dot. gminy żydowskiej i spraw żydowskich, wszystkie dziedziny życia gospodarczego i kulturalnego, ochrony zdrowia i szkolnictwa, księgi meldunkowe, spisy wyborców, budżet, pozwolenia na budowę- czyli projekty techniczne budynków, sprawozdania z działalności Rady i Zarządu, akta personalne Z zespołu wyłączono 167 j.a. do zespołów: 7-Akta gminy Letnisko Falenica;122-Akta gminy Karczew; 230-Akta gminy Wiązowna. Odnaleziono 2 j.a. po skontrum.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 2118 0
1 1916 - 1918 3 1916-1917 0
1.1 Allgemeine Verwaltung 18 1916-1917 92
1.2 Steuern 8 1916-1930 0
1.3 Polizei 10 1916-1917 286
1.4 Kassen und Rechnungswesen 1 1917-1917 0
1.5 Postwesen 1 1917-1917 0
1.6 Schulwesen 1 1916-1917 0
1.7 Feuerversicherungswesen 1 1917-1917 0
1.8 Gemeindeansschuss und Lebensmittelwesen 1 1916-1917 0
1.9 Quartierkosten und andere Kriegslasten 1 1916-1917 0
1.10 Von der judischen Gemeinde Otwock 1 1917-1917 0
1.11 Klimatsche Kommission 1 1917-1919 0
1.12 Choroby zakaźne 1 1916-1918 0
1.13 Ausgemeindung der Stadt Otwock 1 1916-1917 0
1.14 Posiedzenia Rady Miejskiej i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1 1916-1919 0
1.15 Budżet 1 1916-1918 0
1.16 Książki meldunkowe 2 1916-1917 0
1.17 Dzienniki korespondencyjne 6 1917-1933 0
2 1918 - 1928 30 1917-1938 0
2.1 Przepisy i zarządzenia ogólne władz zwierzchnich 11 1918-1928 0
2.2 O ogłoszeniu mieszkańcom miasta różnych rozporządzeń 5 1918-1923 0
2.3 O radzie miejskiej 11 1918-1937 0
2.4 Ewidencja członków rady miejskiej 1 1919-1919 0
2.5 O posiedzeniach Rady Miejskiej i Kolegium Magistratu 16 1920-1948 0
2.6 Sprawy dotyczące wykonania uchwał Rady Miejskiej 4 1921-1939 0
2.7 O Radzie Miejskiej 2 1919-1933 0
2.8 O zjeździe burmistrzów w Otwocku 1 1921-1921 0
2.9 O personelu Magistratu 5 1918-1923 0
2.10 O Magistracie i pracownikach miejskich 6 1924-1928 0
2.11 O korespondencji ogólnej 12 1918-1928 0
2.12 O korespondencji różnej 11 1924-1928 0
2.13 O statystyce 12 1918-1927 0
2.14 O związku miast 4 1918-1926 0
2.15 O wydawaniu różnych świadectw i zaświadczeń 7 1919-1928 0
2.16 O gminie wyznaniowej żydowskiej 4 1918-1928 0
2.17 Statuty podatków i opłat miejskich 9 1922-1928 0
2.18 O kredytach, pożyczkach i otwartych rachunkach w instytucjach finansowych 7 1924-1928 0
2.19 O ubezpieczeniu budowli od ognia 6 1918-1924 0
2.20 O propagandzie pożyczki państwowej 2 1920-1921 0
2.21 O zbieraniu ofiar na plebiscyt 2 1920-1921 0
2.22 O podatkach i opłatach miejskich 15 1918-1934 0
2.23 O podatkach skarbowych i powiatowych 10 1918-1924 0
2.24 Sprawy uzdrowiskowe 2 1920-1923 0
2.25 O stacji klimatycznej 4 1924-1928 0
2.26 O stacji meteorologicznej 3 1923-1925 0
2.27 O cholerze 1 1918-1918 0
2.28 O zwalczaniu chorób zakaźnych 6 1918-1923 0
2.29 O zdrowotności i opiece społecznej 3 1924-1927 0
2.30 O nadzrze sanitarnym 2 1927-1928 0
2.31 O wsieraniu rodzin rezerwistów i opiece nad ubogimi 0 0
2.32 O opiece społecznej i kosztach karencyjnych 0 0
2.33 O szkolnictwie 1 1923-1926 0
2.34 O kulturze i oświecie 0 0
2.35 O zakładach przemysłowo-handlowych 0 0
2.36 Sprawy weterynaryjne 0 0
2.37 O wyborach do sejmu 0 0
2.38 O paszportach i meldunkach, księgach ludności 1 1928-1928 0
2.39 O poszukiwaniu osób i rzeczy zaginionych 0 0
2.40 O prostytutkach 0 0
2.41 O bezpieczeństwie publicznym i straży ogniowej 3 1918-1922 151
2.42 O areszcie, arsztantach, kradzieżach 3 1928-1928 0
2.43 O przestępstwach i grzywnych 7 1918-1924 0
2.44 O kwaterunkach, podwodach i szarwarku 4 1925-1928 0
2.45 O poborze i korespondencji z władzami wojskowymi 5 1918-1922 0
2.46 O ewidencji zwierząt pociągowych i środków lokomocji 9 1918-1926 0
2.47 Okólniki Wydziału Gospodarczego 4 1918-1925 0
2.48 O sprowizacji zwierząt pociągowych i środków lokomocji 14 1918-1928 0
2.49 Okólniki Wydziału gospodarczego 1 1919-1919 0
2.50 O sprowizacji 1 1918-1918 0
2.51 O urzędzie do spraw najmu 6 1918-1928 0
2.52 O wydawaniu pozwoleń na wyrąb drzew i rozbiórki domów 6 1918-1923 0
2.53 O pomiarach miasta i granicach 6 1918-1928 0
2.54 O rozbudowie miast 6 1918-1923 0
2.55 O pożyczce Ulenowskiej 14 1919-1928 20
2.56 O budownictwie i urządzeniach technicznych 13 1918-1928 0
2.57 O budowie pomnika Tadeusza Kościuszka 2 1918-1918 0
2.58 Budowa i naprawa dróg i ulic 2 1921-1938 0
2.59 O przedsiębiorstwach miejskich 1 1925-1925 0
2.60 O elektrowni 21 1918-1928 0
2.61 O rzeźni miejskiej i nadzorze sanitarno-weterynaryjnym 5 1921-1928 0
2.62 O bezrobotnych 1 1926-1926 0
2.63 Fundusz bezrobocia 6 1922-1928 0
2.64 Umowy Zarządu Miejskiego dot. Budowy wodociągów, szkół oraz dzierżawy kasyna 3 1925-1932 0
2.65 O budżetach 0 0
2.66 Książki meldunkowe 2 1922-1923 0
2.67 Dzienniki korespondencyjne 26 1920-1928 0
2.68 Księgi inwentarzowe 2 1923-1928 0
2.69 Kontrole 1 1923-1935 0
2.70 Protokoły 2 1928-1928 0
2.71 Spis wyborców 7 1928-1928 0
3 1929 - 1935 26 1929-1937 0
3.1 Wydział Ogólny 46 1929-1935 0
3.2 Wydział Administracyjny 69 1929-1939 0
3.3 Wydział Rachunkowo-Kasowy 32 1929-1938 0
3.4 Wydział Zdrowotno-Klimatyczny i Opieki Społecznej 38 1929-1939 0
3.5 Wydział Budowlano-Techniczny i Przedsiębiorstw Miejskich 31 1929-1950 0
3.6 Dział Ogólno - Organizacyjny 10 1926-1935 0
3.7 Książki meldunkowe 228 1927-1939 0
3.8 O posiedzeniach Rady Miejskiej i Kolegium Magistratu 8 1929-1935 0
3.9 O posiedzeniach ,uchwałach i postanowieniach Zarządu Miejskiego i burmistrza 1 1933-1934 0
3.10 Budzet 12 1929-1935 0
3.11 Wydział klimatyczny 1 1931-1932 0
3.12 Księgi 20 1923-1993 0
3.13 Dzienniki korespondencyjne 3 1921-1933 0
3.14 Księgi inwentarzowe 5 1932-1934 0
3.15 Kontrole 1 1932-1935 0
3.16 Akta z posiedzeń 2 1930-1935 0
4 1934 - 1936 16 1831-1938 0
4.1 Dział Ogólno-Organizacyjny 48 1934-1939 0
4.2 Dział Finansowo-Budżetowy 31 1934-1937 0
4.3 Dział Gospodarki Gminnej 27 1934-1937 0
4.4 Dział Administracyjny 21 1934-1936 0
4.5 Książki meldunkowe 33 1931-1938 0
4.6 Posiedzenia Rady Miejskiej i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 4 1934-1939 0
4.7 O posiedzeniach ,uchwałach i postanowieniach Zarządu Miejskiego i burmistrza 4 1931-1949 0
4.8 Sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego 4 1934-1945 0
4.9 Wydział klimatyczny 2 1935-1936 0
4.10 Księgi 4 1934-1939 0
4.11 Kontrole 2 1936-1939 0
4.12 Miejska Komisja Dyscyplinarna 3 1935-1936 0
4.13 Wybory 2 1934-1935 0
5 1937 - 1939 6 1937-1940 0
5.1 Wydział Ogólno-Administracyjny 149 1936-1939 0
5.2 Wydział Finansowo-Gospodarczy 26 1937-1939 0
5.3 Wydział Techniczny 41 1937-1939 0
5.4 Elektrownie 15 1937-1939 0
5.5 Rzeźnia 1 1938-1939 0
5.6 Dział Finansowo-Budżetowy 28 1937-1941 0
5.7 Dział Gospodarki Gminnej 7 1935-1939 0
5.8 Książki meldunkowe 41 1931-1939 0
5.9 Posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej i PMRN 2 1937-1937 0
5.10 Posiedzenia i uchwały Zarządu Miejskiego 2 1937-1939 0
5.11 Sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego i Rady Miejskiej 5 1937-1939 0
5.12 Gmina wyznaniowa żydowska 1 1937-1937 0
5.13 Wydział Klimatyczny 1 1939-1940 0
5.14 Księgi inwentarzowe 6 1937-1949 0
5.15 Wydział Opieki Społecznej 14 1937-1939 0
6 1940 - 1944 44 1940-1947 0
6.1 Wydział ogólny 98 1928-1947 0
6.2 Wydział Finansowy 87 1937-1945 0
6.3 Wydział Techniczno-Gospodarczy 44 1940-1945 0
6.4 Wydział Zdrowia 2 1942-1945 0
6.5 Wydział Klimatyka 14 1940-1943 0
6.6 Elektrownia 0 0
6.7 Sprawy Żydowskie 1 1940-1940 0
6.8 Książki meldunkowe 6 1931-1944 0
6.9 Posiedzenia Rady Miejskiej i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1 1944-1949 0
6.10 Uchwały Miejskiej Rady Narodowej 3 1941-1950 0
6.11 O posiedzeniach ,uchwałach i postanowieniach Zarządu Miejskiego i burmistrza 1 1941-1950 0
6.12 Wydział Aprowizacyjny 4 1934-1941 0
6.13 Księgi 6 1942-1944 0
6.14 Ewidencje i rejestry 4 1940-1944 0
6.15 Kontrola orzeczeń 1 1940-1951 0
7 1945 - 1947 3 1946-1947 0
7.1 Wydział Ogólny 52 1945-1948 0
7.2 Wydział Finansowy 33 1945-1949 0
7.3 Wydział Aprowizacji 32 1945-1948 0
7.4 Wydział Zdrowia 7 1945-1948 0
7.5 Wydział Techniczno Gospodarczy 21 1945-1951 0
7.6 Posiedzenia Miejskiej rady Narodowej i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 3 1945-1947 0
7.7 Posiedzenia i uchwały Zarządu Miejskiego 3 1947-1949 0
7.8 Księgi 5 1945-1947 0
7.9 Dzienniki korespondencyjne 1 1946-1946 0
7.10 Ewidencje i rejestry 3 1945-1947 0
7.11 Miejska Komisja Mieszkaniowa 3 1945-1948 0
8 1948 - 1950 15 1924-1950 0
8.1 Wydział Ogólno - Administracyjny Wydział Ogólno-Administracyjny Wydział Ogólno-Administracyjny 44 1919-1950 0
8.2 Wydział Finansowy 35 1945-1949 0
8.3 Wydział Zdrowia 6 1948-1949 0
8.4 Wydział Techniczno-Gospodarczy 6 1948-1950 0
8.5 Posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej i PMRN 2 1948-1948 0
8.6 Posiedzenia i uchwały Zarzadu Miejskiego 1 1949-1949 0
8.7 Sprawozdania z działalności MRN 1 1948-1948 0
8.8 Dzienniki korespondencyjne 5 1948-1950 0
8.9 Komisja Kontroli Społecznej 2 1949-1949 0
9 1944 - 1945 0 0
9.1 Wydział Ogólny 1 1944-1945 0
9.2 Wydział Finansowy 3 1944-1945 0
9.3 Wydział Techniczno-Gospodarczy 0 0
9.4 Posiedzenia i uchwały Zarządu Miejskiego 3 1944-1945 0
9.5 Księgi 1 1944-1945 0
10 1943 -1945 0 0
10.1 Wydział Ogólny 1 1916-1916 0
10.2 Księgi 3 1943-1945 0
11 1935 - 1940 36 1935-1942 0
12 1936 - 1938 0 0
12.1 Dział Finansowo-Budżetowy 10 1936-1940 0
12.2 Dział Ogólno - Organizacyjny 2 1936-1937 0
13 1935 - 1940 1 1939-1940 0
13.1 Dział Finansowo-Budżetowy 5 1935-1940 0
13.2 Dział Gospodarki Gminnej 2 1935-1940 0
13.3 Wydział Ogólno-Administarcyjny 3 1935-1940 0
13.4 Wydział Finansowo-Gospodarczy 6 1939-1940 0
13.5 Księgi 4 1940-1940 0
13.6 Materiały ulotne 1 1939-1940 0
14 1934 - 1939 1 1939-1940 0
14.1 Dział Gospodarki Gminnej 3 1934-1942 0
14.2 Dział Administracyjny 2 1934-1938 0
15 brak daty 1 1931-1931 0
15.1 Dział Administracyjny 3 0
16 1935 - 1938 0 0
16.1 Dział Administarcyjny 4 1936-1938 0
16.2 Ksiegi 0 0
17 1939 - 1942 6 1940-1942 0
17.1 Wydział Ogólno-Administarcyjny 8 1937-1942 0
17.2 Wydział Techniczny 8 1931-1942 0
17.3 Elektrownia 1 1939-1940 0
17.4 Opłaty 2 1941-1942 0
18 1938 - 1942 0 0
18.1 Wydział Techniczny 3 1938-1942 0
18.2 Rzeźnia 4 1938-1942 0
19 1926 - 1938 15 1924-1938 0
19.1 Zarząd Miejski w Otwocku 4 1926-1939 0
20 1939-1944 2 1931-1944 0
20.1 Księgi 3 1941-1943 0
20.2 Zestawienia 1 1940-1941 0
21 1916-1937 0 0
21.1 Księgi 7 1916-1937 0
22 1940-1950 0 0
22.1 Kontrola 2 1940-1950 0
23 1940-1951 0 0
23.1 Kontrole 1 1940-1951 0
23.2 Miejska Komisja Lokalowa 1 1949-1949 0
23.3 Materiały ulotne 1 1940-1946 0
24 1930-1944 0 0
24.1 Wykazy akt personalnych 1 1930-1944 0
25 Akta personalne 326 1901-1952 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
78/1/0/1/1703 Księga ludnosci stałej 1916-1917 0
78/1/0/1/1704 Księga ludności stałej 1916 0
78/1/0/1/1705 /księga meldunkowa/ 1917 0
78/1/0/1.1/1 A. Personalia [wykaz pracowników Magistratu miasta Otwocka oraz nominacje i odwołania burmistrzów] 1916-1917 0
78/1/0/1.1/2 B. Dienstbetreieb (korespondencja ogólna) 1916 0
78/1/0/1.1/3 C. Opieka nad ubogimi (lista rezerwistów oraz polecenia wypłaty zasiłków rezerwistom) 1916 92
78/1/0/1.1/4 Gesuche und beschwerden 1916-1917 0
78/1/0/1.1/5 D. Gesuche und Beschwerden 1917 0
78/1/0/1.1/6 D. Gesuche bund Beschwerden 1917 0
78/1/0/1.1/7 E. Meledamt und Passwessen /obwieszczenie burmistrza o wydawaniu paszportów rodzinnych i osobistych oraz podania o wydanie zaświadczeń potrzebnych do uzyskania paszportów) 1917 0
78/1/0/1.1/8 F. Iuristische Angelegenheiten (umowy dzierżawne) 1917 0
78/1/0/1.1/9 G. Stan Cywilny (zarządzenia naczelnika powiatu warszawskiego dotyczące meldowania ludności żydowskiej oraz odpis protokółu wyborów radnych do rady Obywatelskiej w Otwocku) 1917 0
78/1/0/1.1/10 H. Stadtverordneten /- protokóły z posiedzeń Rady Obywatelskiej i Komisji Wyborczej miasta Otwocka, wykaz kandydatów na radnych miejskich oraz obwieszczenie o wyborach do Rady Miejskiej 1916-1917 0
78/1/0/1.1/11 J. Schofen /- zarządzenie naczelnika powiatu warszawskiego w sprawie wyboru ławników oraz wykaz wybranych ławników w mieście Otwocku/ 1917 0
78/1/0/1.1/12 K. Strassen und Bruckenbau 1916-1917 0
1 2 3 4 ... 156 157 158 159 160 ... 314 315 316 317

Amount of archival material

4716

4388

0

38.30

37.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -