Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Mińsk Mazowiecki

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
- brak danych - 1890 - 1954
- brak danych - 1890 - 1954
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes = 405 j.a.
spis roboczy Yes = 2 j.a.
Gmina Mińsk Mazowiecki była jedną z najstarszych gmin na terenie powiatu mińsko mazowieckiego. Prace gmin od 1864 roku regulowała ustawa o samorządzie gminnym w Królestwie Polskim. Po odzyskaniu niepodległości dekretem z 1918 roku utworzone zostały rady gminne wykonawcze, przy zachowaniu zebrań wiejskich jako organu uchwalającego. Od 1933 roku rady gminne ustanowione zostały jako organy stanowiące i kontrolujące, natomiast zarządy gminne ustanowione zostały jako organ zarządzający i wykonawczy. W okresie okupacji niemieckiej władze w gminie sprawował wójt, w latach 1944-1950 stan prawny i organizacja władz administracyjnych zachowały zasadnicze elementy stanu przedwojennego. W 1950 roku zniesione zostały zarządy gmin i stanowisko wójta, władze w gminie przejęły gminne rady narodowe. W 1954 roku gminne rady narodowe zostały zlikwidowane i z dniem 1.01.1955 roku powołane zostały gromadzkie rady narodowe. Sprawy wojskowe, podatkowe, dot. Żydów, Mariawitów, zarządzenia, kontrole, uchwały, zebrania, sprawy finansowe, sprawy personalne, statystyka, ubezpieczenia, podatki, szkody, sprawy majątkowe, opieka społeczna, budżet, finanse, protokóły z posiedzeń organów kolegialnych, księgi ludności. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
78/10/0/-/1 [Okólniki i rozporządzenia naczelnika powiatu oraz projekt budżetu Powiatowego Związku Komunalnego na rok 1916] 1915-1917 0
78/10/0/-/2 Obwieszczenia i ogłoszenia [gubernatora wojennego i naczelnika powiatu oraz projekt budżetu Powiatowego Zarządu Komunalnego w Mińsku Mazowieckim na rok 1917] 1915-1917 0
78/10/0/-/3 [Akta dotyczące statystyki ogólnej o gminie Mińsk Maz.] 1915-1917 0
78/10/0/-/4 Akta dotyczące spisu żywego inwentarza [w gminie Mińsk Maz.] 1915-1917 0
78/10/0/-/5 Akta kosztów ponoszonych przez Zarząd Gminy Mińsk, Zarząd Cywilny lub Wojskowy i dostawy różnych przedmiotów dla potrzeb wojskowych i administracyjnych 1915-1917 0
78/10/0/-/6 Akta [dotyczące] kosztów ponoszonych przez Zarząd Gminy Mińsk na Zarząd Cywilny lub Wojskowy [wykazy] 1916-1918 0
78/10/0/-/7 Akta dotyczące opłaty podatków i wszelkich należności skarbowych i gminnych 1915-1917 0
78/10/0/-/8 Akta dotyczące podatków od psów [okólniki i rozporządzenia naczelnika powiatu oraz rozkład podatku] 1915-1917 0
78/10/0/-/9 Akta dotyczące powinności wojskowej obwieszczenia i przepisy Jenerała-Gubernatora dotyczące wstępowania dobrowolnego do wojska polskiego 1915-1917 0
78/10/0/-/10 [Akta dotyczące podwód dla potrzeb wojskowych] 1915-1917 0
78/10/0/-/11 Akta dotyczące rekwizycji i targów końskich [zarządzenia naczelnika powiatu, wykaz gospodarczy obowiązanych do dostarczenia koni na targ] 1915-1917 0
78/10/0/-/12 Akta dotyczące sekwestru zboża [zarządzenia i obwieszczenia naczelnika powiatu nowo-mińskiego] 1915-1917 0
78/10/0/-/13 Akta dotyczące rekwizycji i dostawy zboża, kartofli, siana, słomy 1917-1918 0
78/10/0/-/14 Akta korespondencji z taksatorem ubezpieczeń budowli od ognia i ściągania składki ogniowej 1916-1917 0
78/10/0/-/15 Akta dotyczące gruntów bankowych i opłaty rat tychże [wykazy nabytych przez bank włościański] 1915-1917 0
1 2 3 4 ... 12 13 14 15 16 ... 25 26 27 28

Amount of archival material

407

405

0

3.85

3.84

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -