Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Siennica powiat miński

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
Akta gminy Siennica powiat Mińsk Mazowiecki 1941 - 1954
- brak danych - 1941 - 1954
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes = 105 j.a.
spis roboczy Yes = 69 j.a.
Gmina Siennica była jedną z najstarszych gmin na terenie powiatu mińsko mazowieckiego. Prace gmin od 1864 roku regulowała ustawa o samorządzie gminnym w Królestwie Polskim. Po odzyskaniu niepodległości dekretem z 1918 roku utworzone zostały rady gminne wykonawcze, przy zachowaniu zebrań wiejskich jako organu uchwalającego. Od 1933 roku rady gminne ustanowione zostały jako organy stanowiące i kontrolujące, natomiast zarządy gminne ustanowione zostały jako organ zarządzający i wykonawczy. W okresie okupacji niemieckiej władze w gminie sprawował wójt, w latach 1944-1950 stan prawny i organizacja władz administracyjnych zachowały zasadnicze elementy stanu przedwojennego. W 1950 roku zniesione zostały zarządy gmin i stanowisko wójta, władze w gminie przejęły gminne rady narodowe. W 1954 roku gminne rady narodowe zostały zlikwidowane i z dniem 1.01.1955 roku powołane zostały gromadzkie rady narodowe. Podatki, protokóły z posiedzeń, sprawy organizacyjne, zarządzenia, opieka społeczna, oświata, walka z analfabetyzmem, sprawy budowlane, sprawy przesiedleńcze, aprowizacja, reforma rolna, przemysł, kultura i sztuka, wybory, ewidencja ludności, stayystyka dot. aktów stanu cywilnego, wykazy dzieci urodzonych w latach 1946-1947, książki ewidencyjne nieruchomości, akta personalne. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
78/12/0/1/107 Listy rozkładu państwowego podatku gruntowego gminy Siennica wsi Borówek i Nowodwór 1941 - 1942 0
78/12/0/1/108 Listy rozkładu państwowego podatku gruntowego gminy Siennica wsi Stawki Krzywickie, Krzywica 1941 - 1942 0
78/12/0/1/109 Listy rozkładu państwowego podatku gruntowego gminy Siennica wsi Starawieś, Józefina 1941 - 1942 0
78/12/0/1/110 Listy Rozkładu państwowego podatku gruntowego gminy Siennica wieś Julianów I, Krzywica, Chmielew Wiatraki 1941 - 1942 0
78/12/0/1/111 Listy rozkładu powiatowego podatku gruntowego osady Siennica i Latowicz 1941 - 1942 0
78/12/0/1/112 Listy rozkładu państwowego podatku gruntowego gminy Siennica wsi Drozdówka i Głowaczew 1941 - 1942 0
78/12/0/1/113 Listy rozkładu Państwowego podatku gruntowego gminy Siennica wsi Zglechów Two, Nowy Zglechów i Wola Zglechowska 1941 - 1942 0
78/12/0/1/114 Listy Rozkładu państwowego podatku gruntowego gminy Siennica wsi Pogorzel, Wiśniewo, Nowa Pogorzel i Jastrzębowska 1941 - 1942 0
78/12/0/1/122 Abschätzungs - Protokoll des Grundstüchs hyp Nr 26 in der Kołbielshast Nr 72 in Siennica oraz plan sytuacyjny nieruchomości Siennica ul. Latowicka 1943- 1943 0
78/12/0/1/123 Rysunek na budowę domu mieszkalnego /.../ dla pana Władysława Kota wieś Łękowica 1941 0
78/12/0/1/124 Tablica likwidacyjna Wieś Gągolina, gm. Siennica, pow. Mińsk Mazowiecki 1942 0
78/12/0/1.1/1 [Dochody obce-korespondencja w sprawie podatków] 1943-1945 0
78/12/0/1.2/2 [Statystyka dotycząca uprawy zbóż i warzyw w gminie Siennica] 1943 0
78/12/0/1.2/3 Księga biercza podatku gruntowego 1943 0
78/12/0/1.2/5 Księga biercza opłat drogowych od gruntu oraz podatku gminnego wyrównawczego. t.I 1943 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amount of archival material

174

105

0

1.00

0.64

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -