Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Falenicy

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
Akta stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich Okręgu Józefów-Falenica powiat warszawski 1909 - 1936
- brak danych - 1909 - 1915
1920 - 1923
1933 - 1936
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes = 20 j.a.
Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 roku wprowadzone zostały oddzielne akta stanu cywilnego dla wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich. W celu stwierdzenia stanu cywilnego poszczególnych osób zgodnie z przepisami tegoż kodeksu w każdej parafii wyznania chrześcijańskiego oraz u każdego burmistrza i wójta gminy w okręgach zamieszkałych przez osoby wyznań niechrześcijańskich. Prowadzone były księgi stanu cywilnego, zaświadczane przez odnośne władze. wszystkie osoby prowadzące księgi aktów stanu cywilnego podlegały kontroli i nadzorowi władz sądowych. Kodeks Cywilny, obowiązujący na terytorium Królestwa Polskiego łączył akty stanu cywilnego z metrykami kościelnymi, natomiast duchowny - przełożony danej parafii został zobowiązany do wykonania obowiązków świeckiego urzędnika stanu cywilnego. Świeckie urzędy stanu cywilnego wprowadzono z dniem 1. 01. 1946 roku akta stanu cywilnego urodzeń, ślubów i zgonów, allegata do akt ślubów - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
78/121/0/-/1 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Józefów - Falenica za rok 1909 1909-1909 0
78/121/0/-/2 Akta urodzenia wyznań niechrześcijańskich okręgu falenickiego w latach 1909-1915 1909-1915 0
78/121/0/-/3 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Józefów - Falenica za rok 1910 1910 0
78/121/0/-/4 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Józefów - Falenica za rok 1920 1920 0
78/121/0/-/5 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Józefów - Falenica za rok 1921 1921 0
78/121/0/-/6 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Józefów - Falenica za rok 1922 1922 0
78/121/0/-/7 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Józefów - Falenica za rok 1923 1923 0
78/121/0/-/8 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Józefów - Falenica za rok 1933 1933 0
78/121/0/-/9 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Józefów - Falenica za rok 1934 1934 0
78/121/0/-/10 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Józefów - Falenica za rok 1935 1935 0
78/121/0/-/11 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Józefów - Falenica za rok 1936 1936 0
78/121/0/-/12 Allegata 1910 0
78/121/0/-/13 Allegata do aktów urodzeń 1933 0
78/121/0/-/14 Allegata do aktów ślubu 1933 0
78/121/0/-/15 Allegata do aktów śmierci 1933 0
1 2

Amount of archival material

20

0

0

0.25

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -