Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Jeruzal powiat miński

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
Akta gminy Jeruzal powiat Mińsk Mazowiecki 1943 - 1954
- brak danych - 1943 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes = 125 j.a.
Na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17.II.1923 utworzona został gmina Jeruzal. Od 1933 roku rady gminne ustanowione zostały jako organy stanowiące i kontrolujące, natomiast zarządy gminne ustanowione zostały jako organ zarządzający i wykonawczy. W okresie okupacji niemieckiej władze w gminie sprawował wójt, w latach 1944-1950 stan prawny i organizacja władz administracyjnych zachowały zasadnicze elementy stanu przedwojennego. W 1950 roku zniesione zostały zarządy gmin i stanowisko wójta, władze w gminie przejęły gminne rady narodowe. W 1954 roku gminne rady narodowe zostały zlikwidowane i z dniem 1.01.1955 roku powołane zostały gromadzkie rady narodowe. Protokóły z posiedzeń sesji i komisji, sprawy podatkowe, oświata i kultura, kontrole, plany pracy, sprawozdania, aprowizacja, opieka społeczna, bezpieczeństwo publiczne, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne. Zespół zmniejszył się o - 2 j.a braki ujawnione zostały w związku ze sporządzaniem inwentarzy skarbowych
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
78/15/0/-/1 Dział Finansowo - Budżetowy Akta wymiaru podatków gruntowego, opłat drogowych i podatku gminnego wyrównawczego 1943 - 1944 0
78/15/0/-/2 Księga rozkładu podatków od psów 1943 - 1945 0
78/15/0/-/3 Dział Ogólno - organizacyjny Protokóły [posiedzeń plenarnych] Gminej Rady Narodowej 1949 0
78/15/0/-/4 Protokóły [posiedzeń] Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1949 0
78/15/0/-/5 [Sprawozdania z działalności Gminnej Rady Narodowej w Jeruzalu za miesiące: IV, V, VII, X 1947r.] 1947 0
78/15/0/-/6 [Sprawozdania kwartalne z działalności Gminnej Rady Narodowej w Jeruzalu] 1949 0
78/15/0/-/7 [Sprawozdania z działalności Gminnej Rady Narodowej w Jeruzalu za miesiąc wrzesień] 1946 0
78/15/0/-/8 Akta Gminnej Komisji Oświaty [plan pracy, projekty z zebrań, listy ofiar pieniężnych na walkę z analfabetyzmem] 1949 0
78/15/0/-/9 [Protokóły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej Komisji Drogowej 1950 0
78/15/0/-/10 [Protokóły posiedzeń Gminnej Komisji Kontroli Społecznej] 1949 0
78/15/0/-/11 Dział Ogólno - organizacyjny Protokóły [posiedzeń] Gminnej Komisji Kontroli Społecznej 1950 0
78/15/0/-/12 [Gminny Komitet Przesiedleńczy] [Protokóły z zebrań oraz ankiety Personalne osób przesiedlających się] 1946 - 1949 0
78/15/0/-/13 Sprawy organizacyjne [wykaz gronad wchodzących w skład gminy Jeruzal oraz szklic gminy] 1947 0
78/15/0/-/14 Sprawy organizacyjne [informację o gospodarcze finansowej gminy] 1948 0
78/15/0/-/15 Sprawy organizacyjne - dane dotyczace stanu politycznego, gospodarczego, finansowego, bezpieczeństwa, komunikacji, oświaty oraz potrzeb i zamierzeń na przyszłość gminy] 1949 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

125

125

0

0.72

0.72

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -