Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego gminy Bobrowniki

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
Akta stanu cywilnego gminy Bobrowniki powiat Ryki 1810 - 1825
- brak danych - 1810 - 1825
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
spis roboczy Yes = 30 j.a.
Świeckie urzędy stanu cywilnego powołane zostały do życia 1.V.1808 roku na mocy obowiązującego w Księstwie Warszawskim kodeksu Napoleona. Zgodnie z kodeksem akta stanu cywilnego zobowiązana była prowadzić każda gmina. Do roku 1825 włącznie prowadzone były wspólne księgi urodzeń, małżeństw i zgonów dla wszystkich wyznań. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 roku wprowadzono oddzielne akta stanu cywilnego dla wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich. Tenże kodeks łączył akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi i zobowiązywał księży do pełnienia obowiązków urzędnika stanu cywilnego. Akta stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów. Allegata Brak allegat do akt małżeństw za rok 1811. W trakcie sporządzania ewidencji skarbowej ujawniono różnicę +2 ja. +0,04 mb

Amount of archival material

30

0

0

0.50

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -