Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Związek Rzemieślników Żydów w Otwocku

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
- brak danych - 1919 - 1932
- brak danych - 1919 - 1932
- brak danych - tak
samorząd gospodarczy - - polski
hebrajski
spis zdawczo-odbiorczy Yes = 9 j.a.
- brak danych - Księgi protokółów, listy członków, skorowidze, księgi zgłoszeń o pożyczki, księgi kasowe - brak danych -

Amount of archival material

9

0

0

0.15

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -