Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wiązownie pow. Otwock

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
- brak danych - 1826 - 1911
- brak danych - 1826 - 1911
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes = 61 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes = 54 j.a.
Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 roku wprowadzone zostały oddzielne akta stanu cywilnego dla wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich. W celu stwierdzenia stanu cywilnego poszczególnych osób zgodnie z przepisami tegoż kodeksu w każdej parafii wyznania chrześcijańskiego oraz u każdego burmistrza i wójta gminy w okręgach zamieszkałych przez osoby wyznań niechrześcijańskich prowadzone były księgi stanu cywilnego, zaświadczane przez odnośne władze. Wszystkie osoby prowadzące księgi aktów stanu cywilnego podlegały kontroli i nadzorowi władz sądowych. Kodeks Cywilny, obowiązujący na terytorium Królestwa Polskiego łączył akty stanu cywilnego z metrykami kościelnymi, natomiast duchowny - przełożony danej parafii został zobowiązany do wykonania obowiązków świeckiego urzędnika stanu cywilnego. Świeckie urzędy stanu cywilnego wprowadzono z dniem 1. 01. 1946 roku Akta stanu cywilnego małżeństw, zgonów, urodzeń oraz allegata oznakowe, 1 j.a. 0,02 mb akt wyłączono do zespołu nr 478- Urząd Stanu Cywilnego w Wiązownie, +4 j.a. -0,02 mb odnaleziono w związku z ewidencjonowaniem zasobu.

Amount of archival material

115

61

0

1.63

0.76

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -