Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Długiej Kościelnej

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Długiej Kościelnej powiat Otwock 1842 - 1937
- brak danych - 1842 - 1852
1854 - 1916
1919 - 1921
1926 - 1926
1929 - 1930
1937 - 1937
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes = 71 j.a.
inwentarz książkowy Yes = 79 j.a.
Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 roku wprowadzone zostały oddzielne akta stanu cywilnego dla wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich. W celu stwierdzenia stanu cywilnego poszczególnych osób zgodnie z przepisami tegoż kodeksu w każdej parafii wyznania chrześcijańskiego oraz u każdego burmistrza i wójta gminy w okręgach zamieszkałych przez osoby wyznań niechrześcijańskich. Prowadzone były księgi stanu cywilnego, zaświadczane przez odnośne władze. wszystkie osoby prowadzące księgi aktów stanu cywilnego podlegały kontroli i nadzorowi władz sądowych. Kodeks Cywilny, obowiązujący na terytorium Królestwa Polskiego łączył akty stanu cywilnego z metrykami kościelnymi, natomiast duchowny - przełożony danej parafii został zobowiązany do wykonania obowiązków świeckiego urzędnika stanu cywilnego. Świeckie urzędy stanu cywilnego wprowadzono z dniem 1. 01. 1946 roku Akta stanu cywilnego małżeństw, zgonów, urodzeń oraz allegata odnaleziono w trakcie ewidencjonowania 1 j.a., 0,05 mb, w trakcie sporządzania inwentarzy skarbowy wykryto błąd rachunkowy zespół zwiększył się o 1 j.a.

Amount of archival material

150

79

0

1.71

0.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -