Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich okręgu Karczew powiat Otwock

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
- brak danych - 1826 - 1914
- brak danych - 1826 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
łaciński
inwentarz książkowy Yes = 53 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes = 47 j.a.
Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 roku wprowadzone zostały oddzielne akta stanu cywilnego dla wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich. W celu stwierdzenia stanu cywilnego poszczególnych osób zgodnie z przepisami tegoż kodeksu w każdej parafii wyznania chrześcijańskiego oraz u każdego burmistrza i wójta gminy w okręgach zamieszkałych przez osoby wyznań niechrześcijańskich. Prowadzone były księgi stanu cywilnego, zaświadczane przez odnośne władze. wszystkie osoby prowadzące księgi aktów stanu cywilnego podlegały kontroli i nadzorowi władz sądowych. Kodeks Cywilny, obowiązujący na terytorium Królestwa Polskiego łączył akty stanu cywilnego z metrykami kościelnymi, natomiast duchowny - przełożony danej parafii został zobowiązany do wykonania obowiązków świeckiego urzędnika stanu cywilnego. Świeckie urzędy stanu cywilnego wprowadzono z dniem 1. 01. 1946 roku duplikaty i unikaty akt małżeństw, urodzonych, zmarłych oraz allegatta do akt małżeństw. w trakcie ewidencjonowania odnaleziono 41 j.a. 0,62 mb

Amount of archival material

100

53

0

1.85

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -