Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Okuniewie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Okuniewie powiat Otwock 1846 - 1916
- brak danych - 1846 - 1846
1848 - 1850
1855 - 1857
1872 - 1874
1876 - 1878
1880 - 1885
1887 - 1896
1898 - 1899
1901 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes = 15 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes = 45 j.a.
Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 roku wprowadzone zostały oddzielne akta stanu cywilnego dla wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich. W celu stwierdzenia stanu cywilnego poszczególnych osób zgodnie z przepisami tegoż kodeksu w każdej parafii wyznania chrześcijańskiego oraz u każdego burmistrza i wójta gminy w okręgach zamieszkałych przez osoby wyznań niechrześcijańskich prowadzone były księgi stanu cywilnego, zaświadczane przez odnośne władze. Wszystkie osoby prowadzące księgi aktów stanu cywilnego podlegały kontroli i nadzorowi władz sądowych. Kodeks Cywilny, obowiązujący na terytorium Królestwa Polskiego łączył akty stanu cywilnego z metrykami kościelnymi, natomiast duchowny - przełożony danej parafii został zobowiązany do wykonania obowiązków świeckiego urzędnika stanu cywilnego. Świeckie urzędy stanu cywilnego wprowadzono z dniem 1. 01. 1946 roku Akta stanu cywilnego urodzeń, zgonów i małżeństw, oraz akta zbiorowe. Brak akt stanu cywilnego z lat 1847, 1851-1854, 1858-1871, 1875, 1879, 1886, 1897, 1900
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
78/49/0/1/1 Duplikat aktów cywilno-religijnych urodzenia, zaślubienia i zejścia w parafii Okuniewskiej z roku 1855 1855 62
78/49/0/1/2 [Duplikat aktów urodzenia, zaślubin i śmierci okuniewskiej parafii na 1872 rok] Duplikat aktov o roždenîi, brakosočetanîi i smerti okunevskago prichoda na 1872 god 1872 125
78/49/0/1/3 [Duplikat urodzenia, zaślubin i śmierci okuniewskiej parafii na 1873 rok] Duplikat o roždenîi, brakosočetanîi i smerti okunevskago prichoda na 1873 god 1873 129
78/49/0/1/4 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów parafii Okuniew 1874 118
78/49/0/1/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów parafii Okuniew 1876 123
78/49/0/1/6 [Duplikat urodzenia, zaślubin i śmierci okuniewskiej parafii na 1877 rok] Kniga duplikat o roždenîi, brakosočetanîi i smerti okunevskago prichoda na 1877 god 1877 114
78/49/0/1/7 [Duplikat urodzenia, zaślubin i śmierci okuniewskiej parafii na 1878 rok] Kniga duplikat o roždenîi, brakosočetanîi i smerti okunevskago prichoda na 1878 god 1878 102
78/49/0/1/8 Akta urodzin, małżeństw i zgonów parafii Okuniew 1880 129
78/49/0/1/9 Akta urodzin, małżeństw i zgonów parafii Okuniew 1881 148
78/49/0/1/10 Akta urodzin, małżeństw i zgonów parafii Okuniew 1883 152
78/49/0/1/16 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Okuniew za rok 1846 1846 0
78/49/0/1/17 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Okuniew za rok 1848 1848 0
78/49/0/1/18 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Okuniew za rok 1849 1849 0
78/49/0/1/19 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Okuniew za rok 1850 1850 0
78/49/0/1/20 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Okuniew za rok 1856 1856 0
1 2 3 4

Amount of archival material

60

15

0

0.92

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -