^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
dokumentacja aktowa 3
- brak danych -
1854-1858

1854 - 1858
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
- brak danych - 225
- brak danych - Tak
całkowicie 16685
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
6 7 8 9 10
...
13 14 15 16

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -