^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
dokumentacja aktowa 4
- brak danych -
1859-1864

1859 - 1864
polski
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
- brak danych - 204
- brak danych - Tak
całkowicie 16686
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
5 6 7 8 9
...
11 12 13 14

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -