^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta małżeństw

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
dokumentacja aktowa 5
- brak danych -
1863-1879

1863 - 1879
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
- brak danych - 284
- brak danych - Tak
całkowicie 16687
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
7 8 9 10 11
...
16 17 18 19

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -