^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta urodzeń

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
dokumentacja aktowa 6
- brak danych -
1865-1873

1865 - 1873
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
- brak danych - 362
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
10 11 12 13 14
...
22 23 24 25

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -