Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Grodzkie Częstochowskie

Archiwum Państwowe w Częstochowie
- brak danych - [1928]1933-1939
- brak danych - 1928 - 1929
1932 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes inwentarz Nr 43
Starostwo Grodzkie Częstochowskie powstało jako samodzielny urząd administracyjny w styczniu 1933 roku, na podstawie zarządzenia wojewody kieleckiego z dnia 20.12.1932 roku oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.12.1928 roku (Dz.U. R.P. Nr 45, poz. 426). Kompetencje Starostwa Grodzkiego w zakresie władzy administracyjnej i ogólnej I instancji rozciągały się na obszar miasta Częstochowy. Urząd starosty grodzkiego pełnił starosta powiatowy. Instytucja mieściła się początkowo w budynku przy ulicy Dąbrowskiego 4, a potem w gmachu przy Sobieskiego 7. Starostwo Grodzkie istniało do wybuchu II wojny światowej. Referat Bezpieczeństwa z lat 1933 - 1939, sygn. 1 - 9, 288 - 294, tym: stowarzyszenia, nadzór nad cudzoziemcami, miesięczne sprawozdania sytuacyjne;
Referat Porządku Publicznego z lat 1932 - 1936, sygn. 10 - 19, w tym: sprawy dot. cudzoziemców, wiz, pobytu;
Referat Administracyjny z lat 1932 - 1938, sygn. 20 - 55, w tym: sprawy obywatelstwa, ruch naturalny ludności;
Referat Wyznaniowy z lat 1933 - 1939, sygn. 56 - 64, w tym: dochody, wydatki i inne sprawy Gminy Wyznaniowej Żydowskiej;
Referat Przemysłowy z lat 1928 - 1939, sygn. 65 - 262, w tym: przemysł, rzemiosło, handel - rejestracja, karty rzemieślnicze, kontrole sanitarne lokali, statystyka przemysłowa, organizacje cechowe;
Referat Opieki Społecznej z lat 1935 - 1939, sygn. 263, w tym: sprawy inwalidzkie;
Referat Sanitarny z lat 1934 - 1939, sygn. 264 - 273, w tym: personel sanitarny - lekarze, dentyści, farmaceuci, felczerzy, zakłady lecznicze i apteki;
Referat Budowlany z lat 1929 - 1938, sygn. 274 - 287, w tym: budowa, remonty i administracja gmachów państwowych.
Wstęp i inwentarz sporządził Waldemar Tyras (1963), uzupełnienia Dorota Czech. Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Amount of archival material

294

294

0

3.50

3.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -