^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Materials Filed by Document Number

Archiwum Instytutu Hoovera
dokumentacja aktowa 73
- brak danych -
1939-1946

1939 - 1946
polski
angielski
Folder 1 Doc. No. 564 - "Zwiazek Patriotow Polskich" (Union of Polish Patriots)
Folder 2 Doc. No. 566 - "Zona" (The Zone), 1945
Folder 3 Doc. No. 567 - "Tomorrow We Shall Grub Again"
Folder 4 Wybrane dokumenty - ich spis (documents which were pulled - a list)
Folder 5 Doc. Nos. 348-371 - Stosunki Polsko-Rosyjskie (Polish-Russian relations)
Folder 6 Doc. Nos. 372-390 - Stosunki Polsko-Rosyjskie (Polish-Russian relations) 1921-1939
Folder 7 Doc. Nos. 391-405 - Stosunki Polsko-Rosyjskie (Polish-Russian relations) 1939-1941
Folder 8 Doc. Nos. 406-421 - Stosunki Polsko-Rosyjskie (Polish-Russian relations) 1941-1943
Folder 9 Doc. Nos. 422-453 - Stosunki Polsko-Rosyjskie (Polish-Russian relations) 1943
Folder 10 Wykaz obozow pracy przymusowej i ich oddzialow (list of forced labor camps and their departments)
Folder 11 Formularz ankiety "praca" (questionnaire blank for "work")
Folder 12 List Jana Berdel z dnia 24/I/1944 (letter from Jan Berdel of January 24, 1944)
Folder 13 "Eastern Poland, 1939-1941"
Folder 14 Wyciagi z listow z Rosji Sowieckiej (excerpts from letters from Soviet Russia)
Folder 15 Doc. No. 617 - Wykaz zamordowanych w lesie Katynskim (list of those killed in the Katyn Forest)
Folder 16 Doc. No. 621 - Nota Molotowa z 12/I/1942, dot. grabiezy i zbrodni niem. (note of Molotov, January 12, 1942, regarding the looting and crimes of the Germans)
Folder 17 Doc. No. 621b - Note of Molotov, January 12, 1942, regarding the looting and crimes of the Germans
Folder 18 Doc. No. 622 - "Rzad Polski w Londynie i Rzad Warszawski w Swietle Prawa" (The Polish Government in London and the Warsaw Government in the Light of the Law)
Folder 19 Doc. No. 624 - "Szkic o Wplywach Sowieckich w Stanach Zjednoczonych i Polonii Amerykanskiej" (Essay on Soviet Influences in the United States and American Poland), January 1945
Folder 20 Doc. No. 625b - Kodeks Karny R.S.F.S.R. (Criminal Code of the RSFSR)
- brak danych - - brak danych -
poszyt - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
35 36 37 38 39
...
71 72 73 74

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -