Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księstwo Żagańskie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1528 - 1858
Fürstenthum Sagan 1528 - 1858
Rep.37, Rep.38 tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Księstwo żagańskie powstało w 1273/1274 r. po śmierci Konrada I księcia głogowskiego. Pierwszymi książętami żagańskimi byli: Przemko i Konrad II Garbaty. Dzieje księstwa żagańskiego przeplatają się z dziejami księstwa głogowskiego, ponieważ władała nimi jedna linia Piastów Śląskich. W latach 1472 i 1488 księstwo żagańskie dwukrotnie sprzedawano książętom saskim. Przechodziło następnie pod panowanie Ferdynanda I króla Czech (1549 r.) , księcia Lobkowicza ( 1646 r.), księcia kurlandzkiego Piotra Birona ( 1785 r.), a w 1844 r.na ks. Dorotę Talleyrand Perigord. Ostatnim właścicielem Żagania był Boson ks. Balancy z Paryża. 1. Stosunek księcia do podległego mu księstwa /1616-1628/
Przywileje.
2. Zarządzanie księstwem /1557-1858/
Inwentarze kancelaryjne i archiwalne, księgi korespondencji, księgi hipoteczne, ingrosacyjne, testamenty, umowy kupna i sprzedaży
majątków, sprawy lenne.
3. Ustrój prawno - sądowniczy /1528-1584/
Sądy mańskie, listy kupna majątków, matrykuła do celów podatkowych.
4. Aneks /1651-XVIIIw./
Przepisy sądowe, sprawy hipoteczne
- brak danych -

Amount of archival material

51

51

0

3.00

3.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -