Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu III

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1891 - 1937
Standesamt Breslau III 1891 - 1905
1907 - 1907
1908 - 1908
1909 - 1913
1932 - 1937
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Urzędy stanu cywilnego zostały utworzone w Prusach na podstawie ustawy z 9.03.1874 r. i rozpoczęły działalność 16.03.1874 r. Przejęły funkcje od urzędów parafialnych katolickich i ewangelickich. W miejscu dotychczasowych kościelnych ksiąg metrykalnych wprowadzono rejestry urodzen, ślubów i zgonów. W co niektórych USC zachowały się skorowidze alfabetyczne do ksiąg.
Teren, który obejmował swym zasięgiem urząd stanu cywilnego (Standesamt) nosił nazwę: Obwód Urzędu Stanu Cywilnego (Standesamtsbezirk). Tworzenie obwodów urzędów oraz ich obsadzanie urzędnikami , należało do kompetencji wyższych władz administracyjnych . Z zasady każda gmina tworzyła obwód urzędu stanu cywilnego, a burmistrz, wójt lub ich zastępcy wykonywali obowiązki urzędników stanu cywilnego. Władze gminne mogły zaproponować na te stanowiska osobnych urzędników. Nadzór nad działalnością USC należał do władzy administracyjnej, o ile przepisy krajowe nie stanowiły inaczej.
1. Księgi Urodzeń. /1891-1913/

2. Księgi Małżeństw. /1891-1896, 1898-1913/

3. Księgi Zgonów. /1891-1913/

4. Skorowidze:

Urodzeń dzieci nieślubnych. /1901-1902/

Urodzeń. /1897- 1903, 1891- 1904, 1932, 1937/ (G- K, R- S), 1904 (A-G, L-P, T- Z)

Małżeństw /1937/

Zgonów. / 1891-1904/ (A-G, L- R, S-Z)
- brak danych -

Amount of archival material

390

0

0

18.17

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -