Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księstwo Legnickie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1329 - 1818
Fürstenthum Liegnitz 1329 - 1818
Rep.28 tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Księstwo legnickie powstało w 1248 r. Jego założycielem był Bolesław Rogatka, syn Henryka II Pobożnego. Po okresie walk wewnętrznych księstwo zostało zhołdowane w 1329 r. wobec Korony Czeskiej i ukształtowało się w trwały organizm administracyjno-polityczny. Z chwilą utworzenia na Śląsku cesarskiego Wyższego Urzędu, księstwo utraciło swą samodzielność i znaczenie polityczne. Jako jednostka administracyjna księstwo legnickie obejmowało w 1736 r. następujące okręgi i obwody: trzy okręgi legnickie, Złotoryję, Chojnów, Lubin. Po zajęciu Śląska przez Prusy księstwo przestało istnieć jako jednostka administracji państwowej. 1. Książę i jego stosunek do podległego mu księstwa /1329-1818/
Sprawy lenne, przywileje, granice, górnictwo, sprawy monetarne, poczta, handel solą, cła, przemysł, sprawy rodzin spokrewnionych,
sprawy finansowe, majątki, nadania, zastawy, inwentarze majątkowe, czynsze.
2. Administracja /1621-1658/
Sprawy gruntowe.
3. Ustrój polityczno-sądowniczy /1478-1809/
Sąd dworski, zarządzenia, zatargi, przestępstwa, czary, skargi cywilne, prawo rycerskie, prawo mańskie.
4. Policja /1500-1740/
Zarządzenia dotyczace polowań, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, sprawy budowlane i drogowe, kontrola ruchu ludności, epidemie
chorób, zwalczanie pasożytnictwa, ceny targowe
5. Skarbowość /1504-1740/
Budżet, podatki, kontrybucje, akcyzy, zadłużenia.
6. Wojskowość /1548-1740/
Wojna trzydziestoletnia, przeglądy, słuzba v armii szwedzkiej, ekscesy, umocnienia miejskie w Legnicy, zbrojenia.
7. Kultura rolna i statystyka gospodarcza /1418-1785/
Wykazy majątków, wykazy miast i wsi, urbarze, szkody, uprawa tytoniu, gospodarka rybna, handel, rzemiosło.
8. Oświata i kultura /1557-1810/
Sprawy szkolne (Akademia Rycerska w Legnicy), stypendia, odbudowa zamku w Legnicy, fundacje, muzyka i sztuka.
9. Sprawy kościelne /1378-1783/
Statystyka, sprawy kościoła ewangelickiego, sprawy konsystorza, cenzura kościelna, duchowieństwo, kościół katolicki, klasztor
benedyktynek w Legnicy, kolegiata w Legnicy, jezuici, wizytacje.
10. Aneks /1400-1619/
Księgi ławnicze, księgi miejskie - Złotoryja.
- brak danych -

Amount of archival material

496

496

0

6.80

6.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -