Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księstwo Oleśnickie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1320 - 1875
Fürstenthum Oels 1320 - 1875
Rep., 33/akta/ i Rep. 4e /dokumenty/ tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Księstwo oleśnickie powstało w 1312 r. Jego twórcą był Konrad, syn Henryka III głogowskiego. W 1329 r. złozył on Janowi Luksemburskiemu hołd lenny.Po śmierci Konrada X Białego, ostatniego księcia piastowskiego z linii olesnickiej (1493r.) Władysław Jagiellończyk król czeski przekazał księstwo, w drodze zamiany, synom Jerzego z Podiebradów. Kolejno władcami księstwa oleśnickiego byli: Książęta wirtemberscy i brunszwiccy. Jako jednostka administracyjna księstwo oleśnickie obejmowało w 1736 r. następujące okręgi: Oleśnica, Trzebnica, Bierutów, Milicz, Żmigród. Po zajęciu Śląska przez Prusy w 1740/41 r. księstwo przestało istnieć jako jednostka administracji państwowej. I. Dokumenty /XVw./ - układ chronologiczny
II. Akta
1. Korespondencja domu panującegow sprawach ogólnych księstwa i w sprawach rodzinnych /1324-1839/
Korespondencja, listy i sprawozdania dotyczące panujących książąt i ich rodzin, podróże, przepisy przywileje, sprawy graniczne,
łowiectwo, rybołówstwo, hutnictwo, górnictwo, sprawy monetarne, poczta, cła, domeny i regalia książęce, lenna, sprawy łaski.
2. Stany /1562-1849/
Zjazdy stanowe, miasta, poddani, Żydzi, Cyganie.
3. Sprawy zarządzania /1534-1856/
Ordynacje i statuty, urzędnicy,sprawy dotyczące domu brunszwickiego, registratura, kancelaria, księgi urzędowe, archiwum.
4. Sprawy prawno-ustrojowe, sądownictwo /1487-1842/
Prawo krajowe, sądownictwo książęce i ziemskie, organizacja sądów, sprawy cywilne, sprawy karne.
5. Sprawy policyjne /1551-1770/
Policja bezpieczeństwa, sanitarna, targowa i przemysłowe, budowlana, leśna, do spraw czeladzi, obyczajowa.
6. Skarbowość /1571-1797/
Sprawy podatkowe, cznsze, akcyzy, zadłużenia, roszczenia.
7. Wojskowość /1575-1788/
Przeglądy wojskowe, sprawy obronne, zaopatrzenie, wojna trzydziestoletnia, kwaterunki, pobór, przemarsze, podatki wojenne.
8. Rolnictwo, rzemiosło, przemysł, handel /1546-1862/
Handel, rzemiosło, lekarze, spisy wsi, spisy folwarków, majątki lenne, klęski żywiołowe, sprawy przeciwpożarowe, rejestry kopalni i
młynów, urbarze, przemysł.
9. Sprawy kościelne /1594/
Spisy poddanych klasztoru trzebnickiego.
10. Aneks /1320-1769/
Kopiarz, sprawy własnościowe i procesowe.
Rewindykowano w 1980r. Z NRD 1 j.a. ; akta - 1243j.a.=18.5mb ; dokumenty 1j.a.

Amount of archival material

1244

1244

0

18.50

18.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -